Atbilstība ES mašīnu direktīvām

Atbilstība ES mašīnu direktīvai 2006/42/EK

Mašīnām ir būtiska nozīme gan mašīnbūves nozarē, gan mūsu ikdienas dzīvē. Mašīna, galvenokārt, ir definēta kā detaļu kopums, kas savu paredzēto funkciju veic ar piedziņas sistēmu, kur tiešā veidā netiek pielietota cilvēka piepūle.

Pati Mašīnu Direktīva(turpmāk tekstā MD) attiecas uz mašīnām un virkni iekārtu, kas saistītas ar mašīnām, piemēram, sastāvdaļas, kas paredzētas drošības funkciju nodrošināšanai, celšanas palīgierīces, maināmās iekārtas mašīnām, traktoriem utt..

Lai apgalvotu, ka Jūsu izstrādājums atbilst prasībām, izstrādājumam ir jābūt piestiprinātam derīgam “CE” marķējumam un ir jāuzrāda atbilstības deklarācija, kas pamatota ar tehnisko failu.

ES tiesību akti

MD 2006/42/EK publicēta 2006. gada 17. maijā. No 2009. gada 29. decembra MD 2006/42/EK kļuva pilnībā piemērojama ES kā galvenais tiesiskais regulējums attiecībā uz mašīnām.‍

Atbilstība EMC direktīvai 2014/30/EK

Elektromagnētiska savietojamība ir iekārtas spēja normāli darboties elektromagnētiskā vidē, neradot nepieņemamus elektromagnētiskus traucējumus citām iekārtām šajā vidē.

EMC direktīva, no vairuma citu “CE” marķējuma direktīvu, atšķiras ar to, ka tās galvenā prasība ir aprīkojuma funkcionalitāte un elektromagnētiskā spektra aizsardzība, nevis iekārtas drošība.

Lielākajai daļai gatavo elektrisko izstrādājumu ir jāatbilst prasībām neatkarīgi no tā, vai tie tiek darbināti no akumulatora vai tīkla. Izņēmumi ir (bet ne tikai) komponenti un mezgli, kuriem nav būtiskas funkcijas, un produkti, uz kuriem jau attiecas citas direktīvas.

Direktīva nosaka, ka izstrādājumi nedrīkst izstarot nevēlamu elektromagnētisko piesārņojumu (traucējumus) un tiem jābūt imūniem pret normālu traucējumu līmeni. Atbilstību šīm prasībām parasti pierāda, veicot testēšanu saskaņā ar saskaņotajiem standartiem, taču testēšana nav obligāta, un ražotājs var izvēlēties sniegt tehnisko novērtējumu par atbilstību kā alternatīvu.

ES tiesību akti

Elektromagnētiskās saderības direktīva (2014/30/ES) tika publicēta 2014. gadā. Tā stājās spēkā 2016. gada 20. aprīlī un nekavējoties aizstāja iepriekšējo Direktīvu.

Atbilstība Zemsprieguma direktīva (LVD) direktīva

Eiropas Savienības Zemsprieguma direktīva (LVD) nodrošina, ka elektroiekārtās noteiktās sprieguma robežās ir iekļauta aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu un citiem apdraudējumiem. Ražotājiem un izplatītājiem, kuri vēlas pārdot elektroiekārtas ES un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), ir jāapliecina, ka viņu produkti atbilst attiecīgajiem noteikumiem. Saņemot apstiprinājumu, viņi saviem produktiem var uzlikt CE marķējumu, kas ļauj tos pārdot jebkur ES un EEZ.

Direktīva attiecas uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai ar nominālo spriegumu no 50 līdz 1000 voltiem maiņstrāvai (AC) vai no 75 līdz 1500 voltiem līdzstrāvai (DC).

Zemsprieguma direktīva attiecas uz elektroiekārtu ražotājiem (kas darbojas iepriekš minētajās sprieguma robežās), kuri plāno pārdot savus produktus Eiropā. Neatkarīgi no tā, kur atrodaties, ja eksportējat produktu Eiropas tirgū, Jums ir jāievēro šī direktīva.

ES tiesību akti

Zemsprieguma direktīva (LVD) 2014/35/ES tika publicēta 2014. gada 26. februāri un ir piemērojama no 2016. gada 20. aprīļa.

Vairāk rakstu

lvLV