PĀRLIECINIES UN UZLABO SAVU RAŽOŠANAS IEKĀRTU DROŠĪBU

Automatizācijas drošība

IAS piedāvā visaptverošu pakalpojumu komplektu, kas izstrādāts, lai nodrošinātu visaugstākos drošības un atbilstības standartus dažādās nozarēs. No konsultācijām funkcionālās drošības jomā līdz esošo sistēmu elektrodrošības novērtēšanai pēc EN 60204-1 standarta. IAS ekspertu komanda rūpīgi izstrādā optimālākos risinājumus, uzlabojot iekārtu drošību un veiktspēju.  Izmantojot mūsu pielāgoto pieeju, mēs palīdzam klientiem ar uzlabotiem drošības pasākumiem, uzlabotu darbības efektivitāti un sirdsmieru, zinot, ka viņu sistēmas atbilst visām drošības prasībām.

iasolutions-atbilstiba-markejums-sertifikats-eletronika-masinbuve-ias-45
IAS AUTOMATIZĀCIJAS DROŠĪBAS

PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

Viss par

AUTOMATIZĀCIJAS DROŠĪBU

Noderīgi
IAS RAKSTI
lvLV
1-1

RISKA NOVĒRTĒJUMS

Riska novērtējums nosaka iespējamos negadījumus, to iespējamību un sekas, kā arī šādu notikumu pielaides. Šī procesa rezultātus var izteikt kvantitatīvi vai kvalitatīvi. Riska novērtējums ir plašākas riska pārvaldības stratēģijas neatņemama sastāvdaļa, lai palīdzētu samazināt iespējamās ar risku saistītās sekas.

 • Jaunai sistēmai
 • Esošai  sistēmai
2-1

Esošās sistēmas izvērtēšana pēc 13849-1

ISO 13849-1 sertifikāta iegūšana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu jūsu mašīnu vadības sistēmu drošību un uzticamību. Mēs sniedzam zināšanas un palīdzību, kas nepieciešama, lai efektīvi orientētos šajā standartā. No riska novērtējumiem līdz sistēmas uzlabošanai un apstiprināšanai.

 • Elektriskās shēmas analīze
 • Komponenšu atbilstība
 • Drošības veiktspējas aprēķini
 • Drošības PLC programmas atbilstības
  izvērtēšana
 • Drošības komponentu slēguma verifikācija
3

Atbilstības dokumentu sakārtošana pēc 13849-2 prasībām

IAS palīdz iegūt atbilstību jūsu produktam, pēc ISO 13849-2 standartiem, kas īpaši attiecas uz ar drošību saistītām kontroles sistēmām. Šis standarts nosaka stingras prasības mašīnu un iekārtu drošības un uzticamības nodrošināšanai. Ar savām zināšanām mēs palīdzam saviem klientiem izprast un īstenot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šiem standartiem, galu galā nodrošinot viņu produktu drošību un uzticamību.

 • Drošības funkcija aprakatu izstrāde
 • Drošības funkciju, drošības līmeņa analīzi (
  Category, MTTFd, DC, CCF, Systematic failures)
 • Drošības funkciju, bloku digrammu izstrāde
 • Drošības funkciju, drošības līmeņa aprēķinu
  veikšana programmā SISTEMA. (vai citā pēc
  pieprasījuma)
 • Drošības funkciju testu lapu izstrāde
4

Optimālāko risinājumu izstrāde atbilstoši 13849-1 standartam

Atbilstība ISO 13849-1 standartam ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu mašīnu drošību un uzticamību. Izstrādājot šim standartam atbilstošus optimālus risinājumus, tiek uzlaboti drošības pasākumi un iekārtu veiktspēju. Tas ne tikai samazina negadījumu un traumu risku, bet arī palielina produktivitāti un darbības efektivitāti, galu galā ietaupot izmaksas.

 • Drošības PLC programmas izstrāde atbilstoši 13849-1:2023
 • Dažādu ražotaju drošības sistēmas risinājumu  izstrāde/ pielāgošana klientu prasībam (Siemens, ABB, Schnieder, PILZ, SICK, Rockwell UC.
 • Esošās sistēmas optimizācija/ pielāgošana 13849-1 standartam
5

Konsultācijas funkcionālajā drošībā 13849-1

Izvēloties IAS ekspertu konsultāciju un atbalstu, mēs palīdzēsim, orientēties funkcionālās drošības prasību sarežģītībā, nodrošinot tehnikas un aprīkojuma atbilstību, augstākajiem drošības standartiem. Izmantojot IAS ekspertu konsultāciju, klienti iegūst pārliecību, ka viņu sistēmas ir izstrādātas un ieviestas tā, lai efektīvi mazinātu riskus, veicinātu drošāku darba vidi un samazinātu iespējamās saistības.

6

Esošās sistēmas izvērtēšana pēc 60204-1

60204-1 standarts sniedz kritiskas vadlīnijas elektrisko iekārtu drošībai. Veicot rūpīgu novērtēšanu, mēs identificējam iespējamos riskus un jomas, kuras ir jāuzlabo esošajās sistēmās. Nodrošinot atbilstību 60204-1 stamdartam, tiek uzlaboti drošības pasākumi, iespējams samazināt dīkstāves laiku un uzlabot vispārējo elektrisko sistēmu veiktspēju. 
 • Sistēmas novērtēšana atbilstoši 60204-1 prasībam
 • Sistēmas uzlabošanas rekomnedācijas
 • Testu veidlapu izveides pēc 60204-1 prasībam
 • Konsultācijas par 60204-1 prasībām