Elektromagnētiskās savietojamības aspekts funkcionālajā drošībā – ISO 13849-1: 2023

Jaunākā funkcionālās drošības standarta ISO 13849-1: 2023  Mašīnu drošība — Ar drošību saistītās vadības sistēmu daļas — 1. daļa: Vispārīgie projektēšanas principi, ietver sevī elektromagnētiskās savietojamības (EMI) aspektus funkcionālās drošības nodrošināšanā. Iepriekšējā ISO 13849-1: 2015 versijā šāds aspekts tika pieminēts pastarpināti, bez noteiktas metodikas, vairāk paļaujoties uz labu inženiera praksi. Taču jaunā standarta versija visu ir mainījusi un piedāvā vairākas metodes, lai nodrošinātu atbilstību elektromagnētiskas savietojamības prasībām

Riska novērtējums pēc ISO 12100:2010

iasolutions-atbilstibas-markejums-sertifikats-eletronika-masinbuve-ias-1-1

Riska novērtējums ir noteikts saskaņā ar Eiropas Mašīnu direktīvu. Direktīva nosaka, ka Eiropā izmantoto mašīnu ražotājam, pirms mašīnas laišanas tirgū (t.i., tās faktiskās pārdošanas), ir jāveic riska novērtējums.
Termins “Riska novērtējums” bieži tiek lietots dokumentam, kurā rakstiski tiek dokumentēts Riska novērtējuma rezultāts. Bet “Riska novērtējums” ,konkrētāk, ir process, kurā tiek noteikts, kādi riski pastāv mašīnai, cik nopietni tie ir un kādi pasākumi tiek veikti, lai risku samazinātu. Tas attiecas tikai uz drošības un negadījumu riskiem cilvēkiem, kuri strādā ar mašīnu vai pie tās vai atrodas mašīnas ietekmes sfērā.
Riska novērtējuma galvenais uzdevums ir padarīt mašīnu pietiekami drošu, lai mašīnas kalpošanas laika posmā netiktu apdraudēta cilvēka dzīvība: no transportēšanas līdz demontāžai.‍

Atbilstība ES mašīnu direktīvām

ia-solutions-

Mašīnām ir būtiska nozīme gan mašīnbūves nozarē, gan mūsu ikdienas dzīvē. Mašīna, galvenokārt, ir definēta kā detaļu kopums, kas savu paredzēto funkciju veic ar piedziņas sistēmu, kur tiešā veidā netiek pielietota cilvēka piepūle.
Pati Mašīnu Direktīva(turpmāk tekstā MD) attiecas uz mašīnām un virkni iekārtu, kas saistītas ar mašīnām, piemēram, sastāvdaļas, kas paredzētas drošības funkciju nodrošināšanai, celšanas palīgierīces, maināmās iekārtas mašīnām, traktoriem utt..
Lai apgalvotu, ka Jūsu izstrādājums atbilst prasībām, izstrādājumam ir jābūt piestiprinātam derīgam “CE” marķējumam un ir jāuzrāda atbilstības deklarācija, kas pamatota ar tehnisko failu.
ES tiesību akti:
MD 2006/42/EK publicēta 2006. gada 17. maijā. No 2009. gada 29. decembra MD 2006/42/EK kļuva pilnībā piemērojama ES kā galvenais tiesiskais regulējums attiecībā uz mašīnām.

Kas ir CE marķējums?

ce-markejums-automatizaciju-sistemu-drosiba-ias

CE marķējums, ir obligāti nepieciešams gan Latvijā, gan ārvalstīs ražotiem produktiem, lai tos drīkstētu pārdot Eiropas Savienībā.
Marķējums norāda, ka ražotājs ir novērtējis produktu un tas atzīts par atbilstošu ES prasībām drošības, veselības un vides aizsardzības jomā.
Lai iegūtu “CE” marķējumu, pamatā ir jāizprot, kādas ES prasības tiek piemērotas Jūsu produktam un, atbilstoši tām, jāsagatavo tehniskās atbilstības dokumentācija, kas ir laikietilpīgs un diezgan sarežģīts process.
Ja vēlaties iegūt detalizētāku informāciju, kā varam Jums palīdzēt, izvēlaties diagrammas bloku, kurā Jums nepieciešama palīdzība, vai sazinaties ar mums sadaļā “kontakti”.

Kā sagatavot mašīnbūves un elektronikas iekārtu eksportam?

Kad mašīnbūves un elektronikas iekārtu, produktu ražotāji Latvijā ar savu tehnoloģiju ir eksportēt spējīgi, tad tiem jāspēj nodrošināt tehnisko atbilstību reglamentētajām tirgus prasībām.
Kā to izdarīt? Kas ir CE marķējums un vai ar to pietiks? Kā to sagatavot? Kas var to pieprasīt? Kad sākt domāt par sertificēšanu?
Šī raksta mērķis ir īsumā sniegt atbildes uz šiem jautājumiem, iepazīstinot ar svarīgākajiem procesiem, iekārtu pielāgošanai eksporta tirgum.
CE marķējums nav tikai uzlīme, ES dalībvalstīs un EEZ tas kalpo kā drošības garants, kas norāda atbilstību drošības prasībām un nodrošina produktu brīvu apriti ES.

lvLV