Elektromagnētiskās savietojamības aspekts funkcionālajā drošībā – ISO 13849-1: 2023

Jaunākā funkcionālās drošības standarta ISO 13849-1: 2023  Mašīnu drošība — Ar drošību saistītās vadības sistēmu daļas — 1. daļa: Vispārīgie projektēšanas principi, ietver sevī elektromagnētiskās savietojamības (EMI) aspektus funkcionālās drošības nodrošināšanā.

Iepriekšējā ISO 13849-1: 2015 versijā šāds aspekts tika pieminēts pastarpināti, bez noteiktas metodikas, vairāk paļaujoties uz labu inženiera praksi. Taču jaunā standarta versija visu ir mainījusi un piedāvā vairākas metodes, lai nodrošinātu atbilstību elektromagnētiskas savietojamības prasībām

Pielikums L piedāvā četrus ceļus:

  1. Ievērot produkta standarta pamat prasības
  2. Ievērot standarta IEC 61000-6-2:2016 prasības
  3. Ieviešot elektromagnētiskās savietojamības kontroles mērus sistēmas līmenī (Tabula L.1)
  4. Ievērojiet vispārīgos EMI standartus funkcionālās drošības jomā, piemēram, IEC 61000-6-7 vai IEC 61326-3-1.

 

ISO 13849-2023-elektromagnetiskas-savietojamibas-aspekts-funkcionalaja-drosiba

Apskatot katru ceļu sīkāk:

A – Ievērot produkta standarta pamat prasības, kā piemēram IEC 61800-5-2, taču ne vienmēr ir iespējams un nepieciešams. Dažreiz nav iespējams piemērot produkta standartu noteiktām mašīnbūves iekārtām, vai nav nepieciešams sasniegt tik augstu drošības līmeni.

Ceļš A atļauj sasniegt līdz pat PL =e

B – Ievērot standarta IEC 61000-6-2:2016 Elektromagnētiskā saderība (EMS). 6-2.daļa: Vispārēji standarti. Traucējum noturības standarts industriālām vidēm prasības. Šis ceļš ir pats vienkāršākais, jo ļauj pielietot dažādus pamat risinājumus dizainā, lai iegūtu atbilstību.

Ceļš B atļauj sasniegt tikai PL =a

 

C – Ieviešot elektromagnētiskās savietojamības kontroles mērus sistēmas līmenī (Tabula L.1). Kontroles sistēmas pamatā ir punktu sistēma, kur par katru ieviesto EMI drošības risinājumu tiek piešķirti punkti, piemēram, vai tiek izmantoti ekranēti kabeļi, vai ir pielietoti EMI filtri, utt. Risinājumi un iegūstamie punkti ir norādīti L.1 tabulā.

Viens no kontroles mēriem ir veikt sistēmas EMI riska analīzi, kuras piemērs ir norādīts L.2 tabulā, kurā tiek uzskaitīti iespējamie traucējumu avoti, to veidi, iespējamā ietekme uz pārējo sistēmu un novēršanas metodes.

Ceļš C atļauj  sasniegtu PL=d, ar Cat 2, Cat 3 un Cat 4 sistēmām, ja ir iegūti vismaz 280 punkti no 390 iespējamiem. Un ar Cat B un Cat 1 sistēmām nepieciešams savākt 230 punktus.

C ceļš atļauj sasniegt pat PL=e, bet tikai 4 cat sistēma, kur ir izpildītas visas papildus prasības.

 

D- Ievērojiet vispārīgos EMI standartus funkcionālās drošības jomā, piemēram, IEC 61000-6-7 vai IEC 61326-3-1. Šī ceļa pamatā ir Elektromagnētiskās saderības traucējum noturības kopstandarti funkcionālai drošībai dažādās vidēs, kas ir pilnībā jāizpilda veicot testus.

 

Secinājumi

Jaunākā standarta versija ir liels solis uz priekšu funkcionālas drošības nodrošināšana skatoties no elektromagnētiskās savietojamības skata punktu. Lai nodrošinātu atbilstību standarts pieļauj, gan EMC testēšanu, gan noteiktu drošības risinājumu ieviešanu, ko iespējams novērtēt ar elastīgu punktu sistēmu.

Iekārtu testēšana EMC laboratorija vai instalācija vietā ir viss labākais risinājums, ar ko var nodrošināt līdz pat PL =e, taču lai novērtētu sistēmu traucējuma noturību ir jāizveido lielisks testa plāns, kurā iespējams pilnībā kontrolēt un novērtēt sistēmas, lai testēšana būtu pilnībā uzticama. Piemēram ārkārtas apturēšanas sistēma būtu jātestē gan aktivizētā stāvoklī , gan neaktivizētā, ik pa brīdim mainos sistēmas stāvokļus, lai novērotu jebkādu sistēmas defektīvu darbību, kas varētu ietekmēt drošību.

Ceļš C ir viss piemērotākais lielām iekārtām, kuras fiziski nav iespējams kvalitatīvi notestēt, attiecība uz traucējum noturību, tāpēc izmantojot noteikto drošības risinājumu ieviešanu ar punktu sistēmu var iegūt optimālu rezultātu, līdz pat PL=d līmenim.

Šo ceļu arī iespējams izmantot iekārtas izstrādes sākuma stadijā, jau pielietojot tajā izklāstītos risinājumus pamat uzbūvē, līdz ar to novēršot iespējamas neatbilstības nākotnē.

Vairāk rakstu

lvLV