UZLABO RAŽOŠANAS EFEKTIVITĀTI

INDUSTRIĀLIE DATI

Mūsu visaptverošie industriālo datu risinājumi ietver drošu datu punktu integrāciju, rūpīgu apstrādi un visu ar ražošanu un tehnoloģiju darbību, saistīto datu punktu intuitīvu vizualizāciju. Piedāvājot stabilu platformu, operatīvo tehnoloģiju (OT) un informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu nemanāmai apvienošanai, mēs dodam uzņēmumiem iespēju optimizēt ražošanas procesus ar līdz šim nepieredzētu efektivitāti.

Mūsdienu konkurences apstākļos, ražošanas procesa izsekošana ir ne tikai izdevīga, tā ir obligāta. Uzņēmumiem ir rūpīgi jāuzrauga katrs savas ražošanas līnijas aspekts, lai noteiktu neefektivitāti, racionalizētu darbplūsmas un uzlabotu kopējo produktivitāti.

Izmantojot mūsu industriālo datu risinājumus, jūs varat gūt nenovērtējamu ieskatu savās ražošanas darbībās, kas jums palīdzēs, pieņemt uz datiem balstītus lēmumus, kas veicinās izaugsmi un inovācijas. Sākot ar vājo vietu identificēšanu un beidzot ar aprīkojuma apkopes vajadzību prognozēšanu.

Izmantojot reāllaika datu analīzi un vizualizāciju, uzņēmumi var aktīvi risināt problēmas, samazināt dīkstāves laiku un maksimāli palielināt produkciju. Galu galā mūsu pakalpojumi ļauj uzņēmumiem sasniegt darbības izcilību, samazināt izmaksas un nodrošināt nepārspējamu vērtību

iasolutions-datu-analize-procesu-veikstpeja-uznemuma-veiktspeja-senosir-automatizacija-ias45

IAS INDUSTRIĀLO DATU

PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

Viss par

INDUSTRIĀLAJIEM DATIEM

Noderīgi
IAS RAKSTI
lvLV
1-1

Datu punktu uzstādīšana

No resursu patēriņa(Tvaiks, elektrība, ūdens), līdz kvalitātes raksturojošo datu punktu uzstādīšanai, lai nodrošinātu nepieciešamo pāredzamību ražošanas vidē un optimizētu iekšējos procesus, kvalitātes uzraudzību un resursu patēriņu.

  • Noteikt nepieciešamās punktu uzstādīšanas vietas
  • Konsultācija
  • Videi pielāgotu sensoru instalācija ar vada un bezvada risinājumiem.
  • Datu nolasīšana, konfigurācija no esošām ražošanas un biznesa sistēmām – PLC, SCADA, ERP u.c. 

2-1

Datu integrācija

Integrējot biznesa(IT) un ražošanas sistēmas(OT) datus vienotā sistēmā, nodrošinam lēmumu pieņemšanai  nepieciešamo kontekstu un kopumā procesu pāredzamību.

  • Dažādu datu avotu un formātu integrāciju vienotā datu bāzē, izmantojot industrijā pielietojamos protokolus – OPC UA, MQTT, MODBUS u.c. 
3

DATU UZGLABĀŠANA

Nodrošinam datu uzglabāšanu gan Edge, gan Cloud līmenī, lai dati būtu drošībā un ātri piekļūstami, nepieciešamības gadījumā migrācijai no Edge uz Cloud. 

  • Uzstādam un uzturam mērogojamus datu uzglabāšanas risinājumus, pielāgojot arhitektūru ražošanas vajadzībām un esošajai arhitektūrai. 
4

DATU VIZUALIZĀCIJA

Datu interaktīvas vizualizācijas un ražošanas video, pielāgoti vadības paneļi, ļauj operatoram reālaikā analizēt kompleksus procesus, nodršinot ātrāku lēmumu pieņemšanu un iekšējo komunikāciju, veicinot ražošanas effektivitāti un biznesa attītību. 

  • Atbilstoši ražošanas vajadzībām, veicam pielāgotu vizualizāciju izveidi, gan reāllaika, gan vēsturisko datu attēlošanai operētājam saprotamā formā. 
5

ReāLlaika paziņojumi un atskaites sistēmas

Reāllaika paziņojumi nodrošina operatora reakcijas spēju uz kritiskiem notikumiem. Automātiskas un pielāgotas atskaites sistēmas nodrošina plaša apjoma datu pārskatu, lai veicinātu iekšējas kvalitātes ievērošanu un vēsturisku pārskatu par ražošanas procesu.

 

  • Atbilstoši ražošanas videi, pielāgotu paziņojumu imeplentācija, pēc operatora definētiem trauksmes līmeņiem un kritērijiem. 
  • Pielāgotas atskaišu sistēmas izveide .csv, .pdf u.c formātos. 
6

Analītikas modeļu implementācija

Pielāgoti analītikas modeļi, nodrošina biznesam visu nepieciešamo informāciju par ražošanas procesiem, ļaujot atpazīt tendences, paredzēt ap ražošanu saistītus notikumus un optimizēt procesus un resursus.

  • Pielāgotu modeļu izveide, optimizācija pareģojošajai apkopei, anomāliju detektēšanai un statistisko analīžu veikšanai ražošanas vidē.