ISO 13849-1 standarts automātikas sistēmām

Kad ar drošu mehānisko dizainu ir par maz

Lai mūsdienīgas un inovatīvas iekārtas, kuras atvieglo ražošanas procesus, būtu droši lietot tās operatoram, iekārtu automātikas sistēmas dizainam ir jābūt drošam un pārdomātam. ES mašīnbūves direktīva rekomendē sekot ISO 13849-1 standartam.

Kas ir 13849-1 standarts?

ISO 13849-1 standartā tiek aprakstīti droši un pārbaudīti vadības sistēmas drošības funkciju dizaina risinājumi. ISO 13849-1 noradītās rekomendācijas var tikt uzskatītas par minimālām prasībam izstrādajot vadības sistēmas drošības mezglus, lai iekārtu varētu marķēt ar “CE”marķējumu. ISO 13849-1 ir aprakastīts un tiek attiecināts uz jebkuru kustības pārvades veidu, neskatoties uz tā tehnoloģisko vai izcelsemes raksturu (elektrisks, hidraulisks, pneimatisks, mehanisks). Tehniskā dokumentācija, kas tiek izstrādata un apkopota pēc ISO 13849-1, ir obligāta un jāpievieno iekārtas tehnsikam failam, to īstenojot tirgū.

Kā ļoti vienkāršus piemērus, var minēt avārijas “stop” pogas uzstadīšanu uz iekārtas, vai drošības vārtus, pēc kuru atvēršanas iekārtai būtu jāapstājas. Šādas funkcijas iekārtai tiek uzskatītas par drošības funkcijām, un to veiktspēja (drošuma pakāpe) jāizanalizē, pēc ISO 13849-1 diagrammas, kā arī jasgatavo tehniskā dokumentācija, kas pierāda to veiktspēju.

Kā nedaudz sarežģītāku drošības funkciju, var minēt gadījumu, kad realizējot drošības funkciju, tiek izmantots “PLC”, piemēram, tiek monitorēts elektriskā motora rotācijas virziens. Pēc ISO 13849-1 standarta nepieciešams veikt ne tikai elektriskā mezgla veikstpējas analīzi, bet arī nepieciešams “PLC” programmai  sagatavot tehnisko failu, kas apraksta un pierāda programmas drošuma veiktspēju.

ISO 13849-1 bloku diagramma un nepieciešamā informācija tehniskajā failā:

ia-solutions-ias-13849-1-automatizacijas-sistema

Vairāk rakstu

lvLV