ISO 13849-1 standarts automātikas sistēmām

ias-solutions-ias-13849-1-automatizacijas-sistema-automatizacijas-sistemas-drosiba

ISO 13849-1 standartā tiek aprakstīti droši un pārbaudīti vadības sistēmas drošības funkciju dizaina risinājumi. ISO 13849-1 noradītās rekomendācijas var tikt uzskatītas par minimālām prasībam izstrādajot vadības sistēmas drošības mezglus, lai iekārtu varētu marķēt ar “CE”marķējumu. ISO 13849-1 ir aprakastīts un tiek attiecināts uz jebkuru kustības pārvades veidu, neskatoties uz tā tehnoloģisko vai izcelsemes raksturu (elektrisks, hidraulisks, pneimatisks, mehanisks). Tehniskā dokumentācija, kas tiek izstrādata un apkopota pēc ISO 13849-1, ir obligāta un jāpievieno iekārtas tehnsikam failam, to īstenojot tirgū.

lvLV